Συμμετοχή της εταιρείας μας στην έκθεση HORECA 2018 στις 9-12 Φεβρουαρίου 2018.

Πρόκειται για την τη μεγάλη, καινοτόμο έκθεση εξοπλισμού που οδηγεί τις εξελίξεις στον Ξενοδοχειακό κλάδο.