Η Ι.Δ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. διαθέτει έμπειρο τεχνικό προσωπικό με εξειδίκευση στον τομέα της τοποθέτησης των διαφόρων προϊόντων που προμηθεύει, όπως περιστρεφόμενες θύρες, αυτόματες συρόμενες/ανοιγόμενες θύρες, θύρες χειρουργείου, κινητά διαχωριστικά χωρίσματα, συστήματα σκίασης, ηλεκτρονικές κλειδαριές κ.λ.π.

Η Ι.Δ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., γνωρίζοντας τη σημασία της ορθής και απρόσκοπτης λειτουργίας των προϊόντων που προμηθεύει και τοποθετεί, προσφέρει ταχεία επισκευαστική εξυπηρέτηση ανταποκρινόμενη άμεσα σε κλήσεις που αφορούν περίπτωση βλάβης. Οι υπηρεσίες των εξουσιοδοτημένων τεχνικών μας παρέχονται σε όλες τις περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, καθώς διαθέτει τεχνικές βάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η Ι.Δ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. παρέχει επιπλέον ένα πλήρες πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης των προϊόντων που προμηθεύει και τοποθετεί, μέσω σύναψης Σύμβασης Προληπτικής Συντήρησης. Κατά τη διάρκεια της προληπτικής συντήρησης, οι εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί μας πραγματοποιούν συγκεκριμένες εργασίες συντήρησης, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και αποτελεσματική λειτουργία των προϊόντων.