Συμμετοχή της εταιρείας μας στην έκθεση HORECA 2016 στις 12-17 Φεβρουαρίου 2016.

Πρόκειται για την τη μεγάλη, καινοτόμο έκθεση εξοπλισμού που οδηγεί τις εξελίξεις στον Ξενοδοχειακό κλάδο.